Yard Boys Club (New York, N.Y.)

<No value> |  | 7 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \
Art for boys' sake

Caption: "Art for boys' sake--Mrs. Frank C. Hamm paints portrait of Mrs. Robert F. Warren as Douglas James, president of the Navy Yard Boys...